Kontakt

Sekretariat Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
pokój 116, budynek A
tel. 014 63 16 533
e-mail: prodso@pwsztar.edu.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.