Repetytorium z matematyki
Repetytorium przeznaczone jest dla studentów I roku, którzy w programie studiów mają przewidziane zajęcia z matematyki.

Na etapie rekrutacji zostaną przeprowadzone testy weryfikacyjne, które przyporządkują uczestników do 3 grup na różnym poziomie zaawansowania. Stopień trudności testów będzie uzależniony od wymagań stawianych kandydatom w trakcie zajęć na poszczególnych kierunkach studiów. Zestawy zadań do testów oraz realizacji ćwiczeń zostaną opracowane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Repetytorium będzie realizowane w formie ćwiczeń w wymiarze 2 godz. tygodniowo w grupach liczących 15 osób. Przewidziane jest utworzenie 15 grup ćwiczeniowych w 3 edycjach począwszy od października 2009 roku do czerwca 2012 roku

Regulamin repetytorium z matematyki
Sylabus repetytorium z matematyki
Podsumowanie zadania

Po zrealizowaniu programu repetytoriów jest możliwość uzyskania wpisu do indeksu.

DANE KONTAKTOWE:
Zapisy na zajęcia wyrównawcze oraz bliższe informacje można uzyskać:
  • pod adresem mailowym imp@pwsztar.edu.pl
  • pod nr telefonu: 14 631 65 29 od pn. do pt. w godz. 8.00 - 16.00
  • w pokoju A026, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.