Podstawy robotyki

Regulamin kursu - Podstawy robotyki
Sylabus
Podsumowanie zadania

Kurs jest adresowany do absolwentów szkół wyższych, studentów ostatnich lat studiów oraz do osób chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Kurs ma na celu zdobycie lub pogłębienie umiejętności w zakresie programowania robotów przemysłowych oraz tworzenia oprogramowania narzędziowego.

Program kursu będzie obejmował min. takie zagadnienia praktyczne jak:
 • interfejsy komunikacyjne
 • układy zasilania
 • układy sterowania
 • układ ruchu
 • manipulatory
 • chwytaki
 • czujniki
 • kinematyka robotów
 • metody programowania robotów przemysłowych
 • oprogramowanie narzędziowe
 • systemy sztucznej inteligencji

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych wykładów oraz 30 godzin lekcyjnych zajęć laboratoryjnych. Przewiduje się 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne (2 godz. 15 min) w ramach wykładu oraz 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne (2 godz. 15 min) ćwiczeń laboratoryjnych. Zajęcia będą odbywały się w dni robocze w godzinach wieczornych i/lub w soboty.

Aby dostosować poziom kursu do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny głównie z zakresu podstaw języka C/C++ oraz badania ankietowe.

W trakcie kursu uczestnicy będą korzystać ze sprzętu oraz oprogramowania PWSZ w Tarnowie. Zajęcia laboratoryjne będą prowadzone z wykorzystaniem Robotów dydaktycznych Lynx 6 oraz zestawów edukacyjnych LEGO MINDSTORMS NXT oraz z wykorzystaniem Robota przemysłowego Kawasaki FS003N (6 osi ruchu, udźwig 3 kg, powtarzalność +/- 0.05 mm, zasięg 620 mm, waga 20 kg). Ponadto każdy z uczestników otrzyma nieodpłatnie zestaw podręczników.

Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo w kursie. Certyfikat będzie wydawany na podstawie sprawdzianu praktycznych umiejętności oraz egzaminu końcowego.

DANE KONTAKOTWE:
Zapisy na kurs oraz bliższe informacje pod adresem mailowym:
 • pr@pwsztar.edu.pl
 • pod nr telefonu: 14 631 65 93 od pn. do pt. w godz. 8.00 - 14.00
 • w pokoju 200e Pawilon C Centrum Nowoczesnych Technologii , ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.