Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych - edycja III

Regulamin kursu - Podstawy Tworzenia Prezentacji Multimedialnych
Sylabus
Podsumowanie zadania

Kurs jest adresowany do absolwentów szkół wyższych, studentów ostatnich lat studiów oraz do osób chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Kurs ma na celu zdobycie lub pogłębienie umiejętności w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych oraz osadzania ich na stronach internetowych.

Program kursu będzie obejmował min. takie zagadnienia praktyczne jak:
  • obróbka obrazu za pomocą programu graficznego Photoshop CS4 Extended
  • obróbka sygnału dźwiękowego za pomocą programu Soundbooth CS4
  • montaż i obróbka filmów za pomocą Adobe Premiere Pro CS4
  • tworzenie prezentacji multimedialnych w oparciu o technologię FLASH
  • tworzenie filmów instruktażowych z wykorzystaniem syntezatora mowy IVONA, programu Camtasia Studio oraz technologii FLASH
  • osadzanie prezentacji na stronach internetowych
Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych wykładów oraz 30 godzin lekcyjnych zajęć laboratoryjnych. Przewiduje się 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne (2 godz. 15 min) w ramach wykładu oraz 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne (2 godz. 15 min) ćwiczeń laboratoryjnych. Zajęcia będą odbywały się w dni robocze w godzinach wieczornych i w soboty.

Aby dostosować poziom kursu do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny głównie z zakresu podstaw języka HTML oraz badania ankietowe.

W trakcie kursu uczestnicy będą korzystać ze sprzętu oraz oprogramowania PWSZ w Tarnowie. Ponadto każdy z uczestników otrzyma nieodpłatnie zestaw podręczników.

Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo w kursie. Certyfikat będzie wydawany na podstawie sprawdzianu praktycznych umiejętności oraz egzaminu końcowego.

Oczekuje się, że w trakcie kursu uczestnicy uzyskają duży zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny technik multimedialnych. Ponadto nabędą umiejętności edycji plików graficznych, filmowych i dźwiękowych, osadzania plików multimedialnych na stronach internetowych oraz programowania w środowisku FLASH.

Bliższe informacje pod adresem mailowym: ptpm@pwsztar.edu.pl
lub pod nr telefonu: 793 662 598
lub w pok. 108 pawilon D,
Centrum Nowoczesnych Technologii
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów od pn. do pt. w godz. 8.00 – 14.00

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.