Efektywne użytkowanie energii - audyt energetyczny
Zakończyła się rekrutacja na studia podyplomowe "Efektywne użytkowanie energii - audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków". Dziękujemy za zainteresowanie. Niestety niemogliśmy przyjać wszystkich chętnych nawet pomimo zwiększonej rekrutacji (39 osób).

Informujemy także, że kolejne edycje studiów podyplomowych będziemy dalej organizować. Informacje będziemy zamieszczać na stronie internetowej.

Informacje o studiach: Kontakt:
e-mail: audyt@pwsztar.edu.pl
www: audyt.klekss.edu.pl
tel.: 014 63 16 510
       014 63 16 511
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.