Aktualności
1, 2, 3, 4, 5, 6,
Repetytorium z matematyki dla studentów I roku
Terminy spotkań grup ćwiczeniowych w semestrze letnim 2010/2011

INSTYTUT MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY
Grupa: ch1 Kierunek: Chemia Prowadzący: Dr Beata Milówka Dzień: czwartek Sala: A125 Godz.: 08:00-09:30

Grupa: ch2 Kierunek: Chemia Prowadzący: Dr Beata Milówka Dzień: czwartek Sala: A125 Godz.: 09:45-11:15

Grupa: m1 Kierunek: Matematyka Prowadzący: Mgr Agnieszka Rygiel Dzień: czwartek Sala: A219 Godz.: 11:30-13:00

Grupa: m2 Kierunek: Matematyka Prowadzący: Mgr Agnieszka Rygiel Dzień: czwartek Sala: A219 Godz.: 13:15-14:45

INSTYTUT ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNY
Grupa: ek1 Kierunek: Ekonomia gr II Prowadzący: Dr Ewa Cygan Dzień: czwartek Sala: B125 Godz.: 11:30-13:00

Grupa: ek2 Kierunek: Ekonomia gr I Prowadzący: Dr Ewa Cygan Dzień: czwartek Sala: B125 Godz.: 13:15-14:45

Grupa: ek3 Kierunek: Ekonomia gr III Prowadzący: Dr hab. Leszek Gasński Dzień: wtorek Sala: A219 Godz.: 09:45-11:15

Grupa: ek4 Kierunek: Ekonomia gr V Prowadzący: Dr hab. Leszek Gasński Dzień: wtorek Sala: A219 Godz.: 13:15-14:45

Grupa: ek5 Kierunek: Ekonomia gr IV Prowadzący: Dr hab. Leszek Gasński Dzień: wtorek Sala: A219 Godz.: 15:00-16:30

INSTYTUT POLITECHNICZNY
Grupa: in1 Kierunek: Informatyka Prowadzący: Dr Marzenna Pytel-Kudela Dzień: wtorek Sala: C105 Godz.: 19:30-21:00

Grupa: in2 Kierunek: Informatyka Prowadzący: Dr Jerzy Stochel Dzień: poniedziałek Sala: C105 Godz.: 7:30-9:00

Grupa: et1 Kierunek: Elektronika i telekomunikacja Prowadzący: Dr Julian Janus Dzień: wtorek Sala: A229 Godz.: 16:45-18:15

Grupa: et2 Kierunek: Elektronika i telekomunikacja Prowadzący: Dr Julian Janus Dzień: wtorek Sala: A229 Godz.: 18:30-20:00

Grupa: el Kierunek: Elektrotechnika Prowadzący: Dr Jerzy Stochel Dzień: poniedziałek Sala: C105 Godz.: 12:15-13:45

Grupa: im Kierunek: Inżynieria materiałowa Prowadzący: Dr Marzenna Pytel-Kudela Dzień: wtorek Sala: C105 Godz.: 18:00-19:30

III edycja studiów podyplomowych Efektywne użytkowanie energii - audyt energetyczny

Zakończyła się rekrutacja na studia podyplomowe "Efektywne użytkowanie energii - audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków".
Dziękujemy za zainteresowanie. Niestety nie mogliśmy przyjąć wszystkich chętnych nawet pomimo zwiększonej rekrutacji (39 osób).
Osoby zainteresowane audytem energetycznym informujemy, iż studia podyplomowe organizuje również Politechnika Krakowska - koszt 1600 zł, tel. 012 628 3662
Szkolenia z zakresu audytorów energetycznych organizuje firma KONSTAT dla osób powyżej 45 roku życia.

Informujemy także, ze kolejne edycje studiów podyplomowych będziemy dalej organizować. Informacje będziemy zamieszczać na stronie internetowej.

Pierwsze zajęcia z III edycji studiów podyplomowych rozpoczynają się w piątek 04.02.2011 r. o godzinie 16:00 w sali 106, pawilon C.

Rekrutacja - III edycja - Efektywne użytkowanie energii - audyt energetyczny
Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2011 r. (czwartek) rusza rekrutacja na III edycję Studiów Podyplomowych "Efektywne użytkowanie energii - audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków" współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podania będą przyjmowane w sekretariacie Instytutu Politechnicznego pawilon C pokój 07 od godziny 09.00.

Przyjmowane będą tylko kompletne podania skłające się z:
  • formularz zgłoszeniowy (pobierz)
  • formularz uczestnika (pobierz)
  • deklaracja uczestnika (pobierz)
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
  • kserokopia dowodu osobistego - obie strony (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • dwa zdjęcia - format legitymacyjny
  • w przypadku osób bezrobotnych wymagane jest również zaświadczenie o bezrobociu.

Jedyne kryterium kwalifikacyjne to godzina złożenia podania.
Liczba miejsc ograniczona - 39.

Mathematica 8 już dostępna dla studentów PWSZ w Tarnowie

Program Mathematica 8.0 jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych w czytelni multimedialnej Biblioteki PWSZ w Tarnowie (budynek B, sala 117, stanowiska 17 i 18).
Przykładowe zastosowania programu można znaleźć w ramach repetytorium z matematyki pe.pwsztar.edu.pl/course/view.php?id=72 dla uczestników projektu KLEKSS, ze środków którego zakupiono licencję programu.

Rekrutacja na kolejną edycję Kursu Podstawy Robotyki

Rekrutacja na kolejną edycję (ostatnią) Kursu Podstawy Robotyki rozpocznie się 03.01.2011 r. i potrwa do 25.02.2011 r.

Zgłoszenie i rejestracja kandydatów odbywać się będzie w pokoju 200e Pawilon C Centrum Nowoczesnych Technologii lub przez adres pr@pwsztar.edu.pl - w treści wiadomości należy podać: Imię i Nazwisko, status kandydata (student/absolwent lub osoba pracująca z wyższym wykształceniem) oraz telefon kontaktowy.

Bliższe informacje pod nr telefonu: 14 631 65 93 od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 lub poprzez adres pr@pwsztar.edu.pl

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 28.02-05.03 (dokładne terminy zostaną podane w terminie późniejszym)

Kurs rozpocznie się w marcu 2011.

Rekrutacja na kolejną edycję kursu Podstawy Tworzenia Prezentacji Multimedialnych

Rekrutacja na kolejną edycję (ostatnią) Kursu Podstawy Tworzenia Prezentacji Multimedialnych rozpocznie się 03.01.2011 r. i potrwa do 25.02.2011 r.

Zgłoszenie i rejestracja kandydatów odbywać się będzie w pokoju 108 Pawilon D Centrum Nowoczesnych Technologii lub przez adres ptpm@pwsztar.edu.pl - w treści wiadomości należy podać: Imię i Nazwisko, status kandydata (student/absolwent lub osoba pracująca z wyższym wykształceniem), tel kontaktowy.

Bliższe informację pod nr 14 631 65 45 od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 lub poprzez adres ptpm@pwsztar.edu.pl

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 28.02-05.03 (dokładne terminy zostaną podane w terminie późniejszym)

Kurs rozpocznie się w marcu 2011.

Materiały e-learningowe dla uczestników repetytorium z matematyki
Materiały e-learningowe dla uczestników repetytorium z matematyki w ramach projektu Klekss dostępne są na stronie www.pwsztar.edu.pl/matematyka/klekss/

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.