Galeria - spotkanie integracyjne przedstawicieli Uczelni z Pracodawcami
W dniu 23 października 2009 r. w godz. 16.00 – 19.30 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyło się spotkanie integracyjne przedstawicieli Uczelni z Pracodawcami pod nazwą: „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – Uczelnia otwarta na współpracę”, w ramach realizacji projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.