Program stażowy "Weź pracę w swoje ręce"
Informacje ogólne o programie
Regulamin programu stażowego
Umowa stażowa ze studentem / absolwentem - wzór
Kwestionariusz studenta
Harmonogram realizacji programu stażowego

Rekrutacja do trzeciej edycji programu stażowego rozpoczęta!

Program stażowy adresowany jest do studentów ostatniego roku oraz absolwentów* PWSZ w Tarnowie, którzy poprzez udział w stażu zwiększą swoje szanse na zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami. Staż realizowany będzie w wybranych przez studentów i absolwentów - lub wskazanych przez Biuro Karier i Projektów - przedsiębiorstwach, instytucjach, organizacjach, firmach.

Każdy zakwalifikowany do programu student/absolwent* weźmie udział w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do odbycia stażu. Podczas szkolenia kandydaci wyposażeni zostaną w wiedzę na temat ich praw i obowiązków, jak i podstawowych oczekiwań pracodawców.

Staż trwał będzie 3 miesiące, a stażysta otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1390 zł brutto za każdy zrealizowany miesiąc stażu. Realizacja stażu przebiegać będzie zgodnie z programem opracowanym przez opiekuna stażu z ramienia pracodawcy i zatwierdzonym przez opiekuna stażu z ramienia uczelni. Staż kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego poziom umiejętności praktycznych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu stażowego i złożenia wypełnionego Kwestionariusza studenta w Biurze Karier i Projektów (budynek B, pokój 102).

Kwestionariusze przyjmujemy do 19 stycznia 2011 r.

* W rozumieniu Programu stażowego absolwent to osoba, która ukończyła PWSZ w Tarnowie maksymalnie 6 miesięcy od daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.