Aktualności
1, 2, 3, 4,
Zakończeniem realizacji projektu KLEKSS BIS - podsumowanie
W związku z zakończeniem realizacji projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły poniżej zamieszczamy artykuł oraz audycje radiowe podsumowujące działania realizowane w ramach projektu.

Artykuł
Audycja nr 1
Audycja nr 2
Audycja nr 3


BADANIA FOCUSOWE

BADANIA FOCUSOWE na 5 pilotażowych kierunkach studiów

Matematyka, Elektrotechnika ,Wychowanie Fizyczne, Filologia Polska, AdministracjaBadania, które realizujemy w ramach unijnego projektu KLEKSS BIS, to wywiady pogłębione, prowadzone w grupie 7- 8 specjalistów/ekspertów/praktyków z określonej branży.
  W trakcie dyskusji moderator będzie dążył do poznania opinii dotyczących:
 • modyfikacji i dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy,
 • kompetencji absolwentów PWSZ w Tarnowie,
 • jakości kształcenia oraz
 • możliwości uruchomienia nowych kierunków kształcenia,bazując na Państwa wieloletnich doświadczeniach i racjonalnym oglądzie rzeczywistości.

Celem głównym badań jest opracowanie pięciu przewodników do zmian programów kształcenia na wybranych kierunkach. Zależy nam na wysokiej jakości przeprowadzonych badań pilotażowych; mamy nadzieję, że opinie i uwagi ekspertów będą podstawą do wprowadzania zmian umożliwiających młodym ludziom łatwiejszy start w życie zawodowe.

Ogółem w badaniu weźmie udział ponad 70 ekspertów z Tarnowa i okolic.

Badanie odbywać się będzie w dniach:

I tura w godz. 15.00 – 18.00
II tura w godz. 18.00 – 21.00


11. czerwca - kierunek: MATEMATYKA

14. czerwca - kierunek: ELEKTROTECHNIKA

15. czerwca - kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE

18. czerwca - kierunek: FILOLOGIA POLSKA

19. czerwca - kierunek: ADMINISTRACJA


Badanie focusowe jest jedną z części szerszego badania, które obejmuje:
etap: ankietyzacja pracodawców (XI 2011r. – I 2012r.);
etap: ankietyzacja absolwentów (XI 2011r. – I 2012r.);
etap: wyłonienie-5 kierunków kształcenia, które poddane zostaną wywiadom pogłębionym (do II 2011r.);
etap: opracowanie przewodników do badań (IV - V 2012);
etap: realizacja badań fokusowych dla pięciu kierunków kształcenia (V- VI 2012r.)

W wywiadach pogłębionych weźmie udział 70 ekspertów z poszczególnych dziedzin; ponadto do badań zostaną zaproszeni nauczyciele akademiccy - przedstawiciele kierunku kształcenia, który poddawany będzie badaniu; badania obejmą 80 ekspertów.
etap: opracowanie raportu z badań; opracowanie przewodników do zmian programów kształcenia dla 5 kierunków poddanych badaniom (VI - VIII 2012 r.)

UWAGA STUDENCI! BEZPŁATNE WYKŁADY

Biuro Karier i Projektów zaprasza wszystkich studentów na bezpłatne wykłady realizowane w ramach projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły.

Zapisy na warsztaty przyjmujemy codziennie w godz.8.00-16.00 w siedzibie Biura Karier i Projektów (Budynek B, pokój 102)

„Dziennikarz, rzecznik, psycholog – czy to ta sama osoba?
Terminy:
19 kwietnia 2012 r. (czwartek), godz. 16.00-19.30, sala A225
10 maja 2012 r. (czwartek), godz. 16.00-19.30, sala C102
17 maja 2012 r. (czwartek), godz. 16.00-19.30, sala A225
22 maja 2012 r. (wtorek), godz. 16.00-19.30, sala A120

„Praca w służbach publicznych czy samozatrudnienie, prestiż czy biznesowość jako determinanty własnego rozwoju zawodowego (case study)”
Terminy:
08 maja 2012 r. (wtorek), godz. 15.30-19.00, sala A120 (max 50 osób)
10 maja 2012 r. (czwartek), godz. 15.30-19.00, sala A225 (max 50 osób)
28 maja 2012 r. (poniedziałek), godz. 15.30-19.00, sala A120 (max 50 osób)
29 maja 2012 r. (wtorek), godz. 15.30-19.00, sala A225 (max 50 osób)

UWAGA STUDENCI! BEZPŁATNE WARSZTATY

Biuro Karier i Projektów zaprasza wszystkich studentów na bezpłatne warsztaty realizowane w ramach projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły.

Zapisy na warsztaty przyjmujemy codziennie w godz.8.00-16.00 w siedzibie Biura Karier i Projektów (Budynek B, pokój 102)Kompetencje, wiarygodność, opanowanie - stosowanie technik autopromocji, warsztaty na których poruszana będzie tematyka z zakresu celowości i umiejętności kreowania własnego wizerunku.

Terminy:
28 marca 2012 r. (środa), godz. 16.30 – 19.30, sala B125
30 marca 2012 r. (piątek), godz. 16.30 – 19.30, sala A211
13 kwietnia 2012 r. (piątek), godz. 16.30 – 19.30, sala A211
17 kwietnia 2012 r. (wtorek), godz. 16.00 – 19.00, sala B125
18 kwietnia 2012 r. (środa), godz. 16.30 – 19.30, sala B125
20 kwietnia 2012 r. (piątek), godz. 16.30 – 19.30, sala A211
24 kwietnia 2012 r. (wtorek), godz. 16.00 – 19.00, sala B125


„Tworzenie indywidualnych planów rozwoju” to warsztaty, których podstawowym celem jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego planowania ścieżek własnego rozwoju zawodowego.

Terminy:
16 maja 2012 r. (środa), godz. 16.30 – 19.30, sala B125
17 maja 2012 r. (czwartek), godz. 16.00 – 19.00, sala B118
22 maja 2012 r. (wtorek), godz. 16.00 – 19.00, sala B125
23 maja 2012 r. (środa), godz. 16.30 – 19.30, sala B125
24 maja 2012 r. (czwartek), godz. 16.00 – 19.00, sala B118
29 maja 2012 r. (wtorek), godz. 16.00 - 19.00, sala B125
31 maja 2012 r. (czwartek), godz. 16.00 - 19.00, sala B 118


ABC młodego przedsiębiorcy, warsztaty przybliżają tematykę procedur związanych z zakładaniem i rejestracją własnej firmy. Pozwalają zdobyć wiedzę na temat rodzajów działalności, form prawnych, rozliczania podatkowego oraz typowych problemów, z jakimi spotkać się może przyszły przedsiębiorca.

Terminy:
23 marca 2012 r. (piątek) godz. 11.30 - 14.30, sala A213
13 kwietnia 2012 r. (piątek) godz. 11.30 - 14.30, sala A213
27 kwietnia 2012 r. (piątek) godz. 11.30 - 14.30, sala A213
11 maja 2012 r. (piątek) godz. 11.30 - 14.30, sala A213
25 maja 2012 r. (piątek) godz. 11.30 - 14.30, sala A213

Bezpłatne warsztaty dla studentów

Biuro Karier i Projektów zaprasza wszystkich studentów na bezpłatne warsztaty realizowane w ramach projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły.

Zapisy na warsztaty przyjmujemy codziennie w godz.8.00-16.00 w siedzibie Biura Karier i Projektów (Budynek B, pokój 102)Kompetencje, wiarygodność, opanowanie - stosowanie technik autopromocji, warsztaty na których poruszana będzie tematyka z zakresu celowości i umiejętności kreowania własnego wizerunku.

Terminy:
23 listopada 2011 r. (środa), godz. 16.00 – 19.00, sala A221, (max 12 osób)
30 listopada 2011 r. (środa), godz. 16.00 – 19.00, sala B128, (max 12 osób)
07 grudnia 2011 r. (środa), godz. 16.00 – 19.00, sala B128, (max 12 osób)
12 grudnia 2011 r. (poniedziałek) godz.16.00 – 19.00, sala A221, (max 12 osób)
14 grudnia 2011 r. (środa), godz. 16.00 – 19.00, sala B128, (max 12 osób)


ABC młodego przedsiębiorcy, warsztaty przybliżają tematykę procedur związanych z zakładaniem i rejestracją własnej firmy. Pozwalają zdobyć wiedzę na temat rodzajów działalności, form prawnych, rozliczania podatkowego oraz typowych problemów, z jakimi spotkać się może przyszły przedsiębiorca.

Terminy:
21 listopada 2011 r. (poniedziałek) godz. 15.30 – 18.30, sala A331, (max 12 osób)
24 listopada 2011 r. (czwartek) godz. 15.30 – 18.30, sala A221, (max 12 osób)
29 listopada 2011 r. (wtorek) godz. 15.00 – 18.00, sala A221, (max 12 osób)
01 grudnia 2011 r. (czwartek) godz. 15.30 – 18.30, sala A221, (max 12 osób)
05 grudnia 2011 r. (poniedziałek) godz. 8.00 – 11.00, sala A227, (max 12 osób)


„Tworzenie indywidualnych planów rozwoju” to warsztaty, których podstawowym celem jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego planowania ścieżek własnego rozwoju zawodowego.

Terminy:
09 grudnia 2011 r. (piątek), godz. 16.00 – 19.00, sala B108, (max 12 osób)
13 grudnia 2011 r. (wtorek) godz.16.00 – 19.00, sala A221, (max 12 osób)
14 grudnia 2011 r. (środa), godz. 16.00 – 19.00, sala A227, (max 12 osób)
15 grudnia 2011 r. (czwartek) godz.16.00 – 19.00, sala A221, (max 12 osób)

Badania fokusowe (wywiady pogłębione).

Biuro Karier i Projektów, w ramach realizacji projektu KLEKSS BIS, przystąpi - w roku akademickim 2011/2012 - do realizacji badań prowadzących do wypracowania wspólnego stanowiska związanego z modyfikacją programów kształcenia dla 5. pilotażowych kierunków studiów.

Badanie to składać się będzie z kilku etapów:
 • 1. etap: ankietyzacja pracodawców (do 15 XI 2011)
 • 2. etap: ankietyzacja absolwentów (do 15 XI 2011)
 • 3. etap: wyłonienie – na podstawie analizy ankiet – 5. kierunków kształcenia, które poddane zostaną wywiadom pogłębionym (do 30 XI 2011 r.)
 • 4. etap: opracowanie przewodników do badań (dla dwóch wybranych kierunków kształcenia do 10 grudnia 2011; dla pozostałych trzech kierunków kształcenia - do 30 stycznia 2012);
 • 5. etap: realizacja badań fokusowych dla dwóch kierunków kształcenia w grudniu 2011 r.; dla pozostałych trzech kierunków kształcenia w lutym i marcu 2012 r. W wywiadach pogłębionych weźmie udział 70 respondentów (pracodawców, z którymi współpracuje uczelnia); ponadto do badań zostaną zaproszeni nauczyciele akademiccy - przedstawiciele kierunku kształcenia, który poddawany będzie badaniu.
 • 6. etap: opracowanie raportu z badań; opracowanie przewodników do zmian programów kształcenia dla 5. kierunków poddanych badaniom (kwiecień – maj 2012 r.)
O szczegółach prowadzonych badań będziemy Państwa na bieżąco informować.

Bezpłatne warsztaty
Biuro Karier i Projektów zaprasza wszystkich studentów na bezpłatne warsztaty realizowane w ramach projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły.

Zapisy na warsztaty przyjmujemy codziennie w godz.8.00-16.00 w siedzibie Biura Karier i Projektów (Budynek B, pokój 102)

„Tworzenie indywidualnych planów rozwoju” to warsztaty, których podstawowym celem jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego planowania ścieżek własnego rozwoju zawodowego.
  Terminy:
 • 12 maja 2011 r. (czwartek) godz. 13.00-16.15, sala C105
 • 19 maja 2011 r. (czwartek) godz. 13.00-16.15, sala C105
 • 24 maja 2011 r. (wtorek) godz. 16.45-20.00, sala B126
 • 26 maja 2011 r. (czwartek) godz. 15.30-18.45, sala C105
 • 31 maja 2011 r. (wtorek) godz. 16.45-20.00, sala B126


Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.