Aktualności
1, 2, 3, 4,
Realizacja Programu Stażowego „Weź pracę w swoje ręce”

Przedstawiamy poniżej listę firm/instytucji które współpracują z PWSZ w ramach realizacji II edycji programu stażowego.

1. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
2. Becomo S.A.
3. Firma Handlowo-Usługowa WIŚNIEWSKI
4. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie
5. Firma TRAXelektronik
6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, o/ Tarnów
7. Firma Controll Process IT
8. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS
9. Urząd Statystyczny w Krakowie, o/ Tarnów
10. Motorola Polska Electronics
11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o/ Tarnów
12. Firma Handlowo-Usługowa KDJ, Fitness Klub FORMA
13. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej
14. Starostwo Powiatowe w Brzesku
15. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, o/ Tarnów
16. Kancelaria Ubezpieczeniowa Zbigniew Podkanowicz
17. Bank Pekao S. A. – Region Małopolski BD
18. Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych ZETO
19. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
20. Zakład Karny w Tarnowie
21. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie
22. Przedszkole Publiczne nr 35 z Oddziałem Integracyjnym
23. Szpital Uniwersytecki w Krakowie
24. Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach
25. TEMI – Galicyjski Tygodnik Informacyjny
26. Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowie
27. Urząd Miasta w Tarnowie, Wydział Kultury

14. spośród stażystów zakończyło już realizację programu stażowego, 12. jest w trakcie realizacji trzeciego miesiąca, natomiast 4 osoby realizują swój drugi miesiąc stażowy. Datą zakończenia realizacji programu stażowego przez ostatnią z uczestniczek programu stażowego jest 2. grudnia br.

Szkolenia przygotowujące przyszłych stażystów do odbycia stażu
Kolejnym etapem programu stażowego „Weź pracę w swoje ręce” są szkolenia przygotowujące przyszłych stażystów do odbycia stażu.
Warsztaty odbędą się w następujących terminach:
10. marca 2010 r. godz. 13:00
11. marca 2010 r. godz. 13:00
12. marca 2010 r. godz. 13:00
15. marca 2010 r. godz. 13:00
Osoby zakwalifikowane do programu stażowego drogą mejlową otrzymają informacje na temat miejsca realizacji warsztatu.

Podsumowanie

W dniu 18 stycznia 2010 roku zakończona została rekrutacja do drugiej edycji programu stażowego „Weź pracę w swoje ręce”. W dniach 12-14 stycznia 2010 komisja rekrutacyjna w składzie: dwóch przedstawicieli Uczelni oraz przedstawiciel pracodawców przeprowadziła 140 rozmów kwalifikacyjnych.
Po zsumowaniu punktów przyznanych przez komisję oraz punktów za średnią ocen wyłoniono 30 osób, które zostaną skierowane do odbycia stażu w wybranym przez siebie lub wskazanym przez realizatora projektu przedsiębiorstwie lub instytucji.

30. przyszłych stażystów, to studenci następujących kierunków:

Administracja publiczna: 4 osoby
Chemia stosowana: 1 osoba
Ekonomia: 5 osób
Elektronika i telekomunikacja: 3 osoby
Filologia polska: 6 osób
Filologia romańska: 1 osoba
Informatyka stosowana: 3 osoby
Matematyka z informatyką: 3 osoby
Pielęgniarstwo: 3 osoby
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną: 1 osoba

PODSUMOWANIE I ETAPU REKRUTACJI

W dniu 18 grudnia 2009 roku zakończony został I etap rekrutacji do drugiej edycji programu stażowego „Weź pracę w swoje ręce”. Studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci PWSZ złożyli 178 kwestionariuszy. Największe zainteresowanie stażem wykazali studenci kierunków humanistycznych.
Na 178 złożonych kwestionariuszy – 109 stanowią formularze złożone przez studentów Instytutów: Humanistycznego i Administracyjno-Ekonomicznego.
Szczegółowo, zgłoszenia kandydatów na staż kształtują się następująco:
Administracja publiczna: 35 osób
Ekonomia: 19 osób
Filologia polska: 24 osoby
Filologie obce: 30 osób
Chemia stosowana: 3 osoby
Matematyka z informatyką: 15 osób
Ochrona środowiska: 16 osób
Elektronika i telekomunikacja: 11 osób
Elektrotechnika: 2 osoby
Informatyka stosowana: 8 osób
Inżynieria materiałowa: 7 osób
Fizjoterapia: 6 osób
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną: 2 osoby.


Wśród kandydatów do udziału w Programie stażowym 14 % stanowią osoby ze średnią ocen powyżej 4,5; 42 % stanowią osoby których średnia ocen mieści się w granicach 4,1 – 4,5, 31,5 % stanowią osoby ze średnią: 3,7 - 4,09, natomiast 12,5% stanowią osoby ze średnią ocen poniżej 3,7.

Rekrutacja do drugiej edycji programu stażowego rozpoczęta!

Program stażowy adresowany jest do studentów ostatniego roku oraz absolwentów* PWSZ w Tarnowie, którzy poprzez udział w stażu zwiększą swoje szanse na zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami. Staż realizowany będzie w wybranych przez studentów i absolwentów - lub wskazanych przez Biuro Karier i Projektów - przedsiębiorstwach, instytucjach, organizacjach, firmach.
Każdy zakwalifikowany do programu student/absolwent* weźmie udział w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do odbycia stażu. Podczas szkolenia kandydaci wyposażeni zostaną w wiedzę na temat ich praw i obowiązków, jak i podstawowych oczekiwań pracodawców.

Staż trwał będzie 3 miesiące, a stażysta otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1680 zł brutto za każdy zrealizowany miesiąc stażu. Realizacja stażu przebiegać będzie zgodnie z programem opracowanym przez opiekuna stażu z ramienia pracodawcy i zatwierdzonym przez opiekuna stażu z ramienia uczelni. Staż kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego poziom umiejętności praktycznych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu stażowego i złożenia wypełnionego Kwestionariusza studenta w Biurze Karier i Projektów (budynek B, pokój 102).

Kwestionariusze przyjmujemy do 18 grudnia br.

* W rozumieniu Programu stażowego absolwent to osoba, która ukończyła PWSZ w Tarnowie maksymalnie 6 miesięcy od daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów.


Spotkanie integracyjne Uczelni z Pracodawcami

W dniu 23 października 2009 r. w godz. 16.00 – 19.30 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyło się spotkanie integracyjne przedstawicieli Uczelni z Pracodawcami pod nazwą: „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – Uczelnia otwarta na współpracę”, w ramach realizacji projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły,


    W spotkaniu udział wzięli:
  • przedstawiciele pracodawców z regionu,
  • uczestnicy programu stażowego „Weź pracę w swoje ręce” realizowanego w ramach projektu
  • uczestnicy kursów: „Podstawy robotyki” oraz „Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych” realizowanych w ramach projektu KLEKSS
  • oraz przedstawiciele Uczelni.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały możliwości podejmowania współpracy pomiędzy pracodawcami, a tarnowską Uczelnią oraz sposoby promocji działań realizowanych przez PWSZ w Tarnowie w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Spotkanie uświetnił koncert saksofonowy w wykonaniu kwartetu z Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie oraz występ kabaretowy Piotra Bałtroczyka.


Bliska współpraca przedstawicieli świata nauki, biznesu, studentów i absolwentów ma na celu wypracowanie jednolitego stanowiska w zakresie modyfikacji programów kształcenia i dostosowania go do ciągle zmieniających się potrzeb gospodarczych i rynku pracy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

Szkolenia przygotowujące dla osób zakwalifikowanych do odbycia stażu

Szanowni Państwo,

Przystępując do realizacji kolejnego etapu Programu stażowego „Weź pracę w swoje ręce”, zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do odbycia stażu na szkolenia przygotowujące, które odbędą się:

14 maja 2009 r. w godz. 9:00 do 17:00, sala C 309
oraz 18 maja 2009 r. również w godz. 9:00 do 17:00, sala C 213

(obowiązuje alfabetyczny podział uczestników na grupy)

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.