Aktualności
1, 2, 3, 4,
Podsumowanie I etapu rekrutacji do programu stażowego „Weź pracę w swoje ręce”
W dniu 31. marca br. zakończony został I etap rekrutacji do programu stażowego „Weź pracę w swoje ręce”. Studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci PWSZ złożyli 171 kwestionariuszy. Największe zainteresowanie stażem wykazali studenci kierunków humanistycznych. Na 171 złożonych kwestionariuszy – 112 stanowią formularze złożone przez studentów instytutów: humanistycznego i administracyjnego. Szczegółowo, zgłoszenia kandydatów na staż kształtują się następująco:
Administracja publiczna: 34 osoby
Ekonomia: 28 osób
Filologia polska: 24 osoby
Filologie obce: 26 osób
Chemia stosowana:15 osób
Matematyka z informatyką: 7 osób
Ochrona środowiska: 13 osób
Elektronika i telekomunikacja: 11 osób
Elektrotechnika: 2 osoby
Informatyka stosowana: 3 osoby
Inżynieria materiałowa: 2 osoby
Fizjoterapia: 5 osób
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną: 1 osoba.


Wśród kandydatów do udziału w Programie stażowym 24 % stanowią osoby ze średnią ocen powyżej 4,5; 34,5 % stanowią osoby których średnia ocen mieści się w granicach 4,1 – 4,5, 29,8 % stanowią osoby ze średnią: 3,7 - 4,09, natomiast 11,7% stanowią osoby ze średnią ocen poniżej 3,7.

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.