Aktualności
1, 2, 3, 4,
LISTA FIRM/INSTYTUCJI KTÓRE WSPÓŁPRACOWAŁY Z PWSZ W RAMACH PROGRAMU STAŻOWEGO WEŹ PRACĘ W SWOJE RĘCE

Poniżej przedstawiamy listę firm/instytucji, które współpracowały z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w ramach realizacji Programu stażowego „Weź pracę w swoje ręce” w ramach projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły.

1. ABM Solid/Tarnów
2. AUTOMATYKA/Tarnów - Mościce
3. Bank Pekao S. A. – Region Małopolski BD /Tarnów
4. Bank Spółdzielczy w Przecławiu
5. Becomo S.A. /Tarnów
6. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
7. Biuro Projektów Zakładów Azotowych BIPROZAT
8. Biuro Tłumaczeń Agata Gąciarz /Tarnów
9. Carlsberg Polska /Brzesko
10. Centrum Zdrowia Tuchów
11. Dąbrowski Dom Kultury
12. Far Data Spółka z o.o. Spółka Komandytowa/ Kraków
13. Firma BLStream / Wrocław
14. Firma Controll Process IT /Tarnów
15. Firma elPLC / Tarnów
16. Firma Handlowo-Usługowa KDJ, Fitness Klub FORMA/Tarnów
17. Firma Handlowo-Usługowa WIŚNIEWSKI/Tuchów
18. Firma TRAXelektronik /Kraków
19. Firma Zakład Remontów Urządzeń Dźwignicowych REMDŹWIG Sp. z o.o. / Tarnów
20. Fizjomed Filip Pięta/ Kraków
21. Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie
22. II Urząd Skarbowy w Tarnowie
23. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
24. Kancelaria Ubezpieczeniowa Zbigniew Podkanowicz /Gorlice
25. Karpacka Spółka Gazownictwa w Tarnowie
26. Komenda Miejska Policji w Tarnowie
27. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie
28. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej
29. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej /Tarnów
30. Międzynarodowe Centrum Kultury/ Kraków
31. Motorola Polska Electronics /Kraków
32. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie
33. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna/ Tarnów
34. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach
35. Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe "CERTECH"/Nieodmice
36. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "SKAMER-ACM" Sp. z o.o/ Tarnów
37. Przedszkole Publiczne nr 35 z Oddziałem Integracyjnym /Tarnów
38. RDN Małopolska/ Tarnów
39. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
40. Spółka Polskapresse, Gazeta Krakowska / Nowy Sącz
41. Starostwo Powiatowe w Brzesku
42. Stowarzyszenie Rotunda/Kraków
43. Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowie
44. Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Mielcu
45. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
46. Szpital Uniwersytecki w Krakowie
47. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
48. Tarnowski Ośrodek Informacyjny TOI
49. Tarnowskie Centrum Kultury
50. TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny
51. Urząd Gminy Skrzyszów
52. Urząd Miasta i Gminy Szczucin
53. Urząd Miasta Tarnowa
54. Urząd Miejski w Chełmku
55. Urząd Miejski w Ryglicach
56. Urząd Statystyczny w Krakowie, o/ Tarnów
57. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, o/ Tarnów
58. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, o/ Tarnów
59. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
60. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS/Tarnów
61. Zakład Karny w Tarnowie
62. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o/ Tarnów
63. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
64. Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych ZETO/Tarnów
65. Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ Tarnów

Szkolenia przygotowujące przyszłych stażystów do odbycia stażu - III edycja

Kolejnym etapem programu stażowego „Weź pracę w swoje ręce” są szkolenia przygotowujące przyszłych stażystów do odbycia stażu.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:
  • 28. lutego 2011 r. godz. 13:00
  • 23. marca 2011 r. godz. 13.00
  • 24. marca 2011 r. godz. 13.00
  • 25. marca 2011 r. godz. 13.00
Osoby zakwalifikowane do programu stażowego drogą mejlową otrzymają informacje na temat miejsca realizacji warsztatu.

Podsumowanie rozmów kwalifikacyjnych do III edycji Programu stażowego

W dniu 31 stycznia 2011 roku zakończona została rekrutacja do trzeciej edycji programu stażowego „Weź pracę w swoje ręce”. W dniach 24, 27-28 stycznia 2011 komisja rekrutacyjna w składzie: dwóch przedstawicieli Uczelni oraz przedstawiciel pracodawców przeprowadziła 133 rozmów kwalifikacyjnych (ze 140 osób zakwalifikowanych, 7 osób nie zgłosiło się na rozmowę).
Po zsumowaniu punktów przyznanych przez komisję oraz punktów za średnią ocen wyłoniono 30 osób, które zostaną skierowane do odbycia stażu w wybranym przez siebie lub wskazanym przez realizatora projektu przedsiębiorstwie lub instytucji.

30. przyszłych stażystów, to studenci następujących kierunków:

Administracja publiczna: 5 osób
Chemia stosowana: 1 osoba
Ekonomia: 3 osoby
Elektronika i telekomunikacja: 1 osoba
Elektrotechnika: 2 osoby
Filologia polska: 4 osoby
Fizjoterapia: 3 osoby
Informatyka stosowana: 4 osoby
Inżynieria materiałowa: 1 osoba
Ochrona środowiska: 1 osoba
Pielęgniarstwo: 5 osób

PODSUMOWANIE I ETAPU REKRUTACJI

W dniu 19 stycznia 2011 roku zakończony został I etap rekrutacji do trzeciej edycji programu stażowego „Weź pracę w swoje ręce”. Studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci PWSZ złożyli 220 kwestionariuszy (z czego 6 nie spełniało wymogów formalnych). Szczegółowo, zgłoszenia kandydatów na staż kształtują się następująco:
Administracja publiczna: 40 osób
Ekonomia: 37 osób
Filologia polska: 19 osób
Filologie obce: 15 osób
Chemia stosowana: 14 osób
Matematyka z informatyką: 13 osób
Ochrona środowiska: 7 osób
Elektronika i telekomunikacja: 8 osób
Elektrotechnika: 11 osób
Informatyka stosowana: 19 osób
Inżynieria materiałowa: 4 osoby
Pielęgniarstwo: 21 osób
Fizjoterapia: 6 osób
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną: brak kwestionariuszy.

Wśród kandydatów do udziału w Programie stażowym 29% stanowią osoby ze średnią ocen powyżej 4,51; 36% stanowią osoby których średnia ocen mieści się w granicach 4,10 – 4,50; 24 % stanowią osoby ze średnią: 3,71 - 4,09; natomiast 12% stanowią osoby ze średnią ocen poniżej 3,70.

Zmiana terminów rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowy kwalifikacyjne (etap III rekrutacji) w ramach Programu stażowego „Weź pracę w swoje ręce” zostaną przeprowadzone 24, 27 i 28 stycznia br.

Kandydaci - wyłonieni w II etapie rekrutacji - o dokładnym terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani drogą mailową.

REKRUTACJA DO III EDYCJI PŁATNYCH STAŻY ROZPOCZĘTA
STUDENCIE! ABSOLWENCIE!

Jesteś zainteresowany płatnym, trzymiesięcznym stażem u wybranego przez siebie pracodawcy ?
Chcesz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe oraz poszerzyć swoje umiejętności praktyczne ?
A może to Twoja szansa na otrzymanie stałego zatrudnienia u wybranego pracodawcy?
Osoby zainteresowane odbyciem staży zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu stażowego i złożenia wypełnionego Kwestionariusza studenta w Biurze Karier i Projektów (budynek B, pokój 102).
Kwestionariusze przyjmowane są do 19 stycznia 2011 r.

Szczegóły dot. staży dostępne są w zakładce Program stażowy "Weź pracę w swoje ręce" oraz w Biurze Karier i Projektów ( www.bkip.pwsztar.edu.pl)

Uwaga Studenci!!! Bezpłatne warsztaty!!!
Biuro Karier i Projektów zaprasza wszystkich studentów na bezpłatne warsztaty realizowane w ramach projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły.

Zapisy na warsztaty przyjmujemy codziennie w godz.8.00-16.00 w siedzibie Biura Karier i Projektów (Budynek B, pokój 102)

Kompetencje, wiarygodność, opanowanie - stosowanie technik autopromocji, warsztaty na których poruszana będzie tematyka z zakresu celowości i umiejętności kreowania własnego wizerunku.
Terminy:
17 listopada 2010 r. (środa), godz.16.00 – 19.00, sala B118
24 listopada 2010 r. (środa), godz.16.00 – 19.00, sala B118
01 grudnia 2010 r. (środa), godz.16.00 – 19.00, sala B118,
08 grudnia 2010 r. (środa), godz.16.00 – 19.00, sala B118,
15 grudnia 2010 r. (środa), godz.16.00 – 19.00, sala B118,

Tworzenie indywidualnych planów rozwoju to warsztaty, których podstawowym celem jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego planowania ścieżek własnego rozwoju zawodowego.
Terminy:
08 listopada 2010 r. (poniedziałek) godz.16.00 – 19.00, sala B108
15 listopada 2010 r. (poniedziałek) godz.16.00 – 19.00, sala B108
18 listopada 2010 r. (czwartek) godz.16.30 – 19.30, sala A221
22 listopada 2010 r. (poniedziałek) godz.16.00 – 19.00, sala B108
25 listopada 2010 r. (czwartek) godz.16.30 – 19.30, sala A221

ABC młodego przedsiębiorcy, warsztaty przybliżają tematykę procedur związanych z zakładaniem i rejestracją własnej firmy. Pozwalają zdobyć wiedzę na temat rodzajów działalności, form prawnych, rozliczania podatkowego oraz typowych problemów, z jakimi spotkać się może przyszły przedsiębiorca.
Terminy:
16 listopada 2010 r. (wtorek) godz.15.00 – 18.00, sala A213
23 listopada 2010 r. (wtorek) godz.15.00 – 18.00, sala A213
30 listopada 2010 r. (wtorek) godz.15.00 – 18.00, sala A213
07 grudnia 2010 r. (wtorek) godz.15.00 – 18.00, sala A213
14 grudnia 2010 r. (wtorek) godz.15.00 – 18.00, sala A213

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.